Άρθρα

agent

Ενσωμάτωση της τηλεφωνίας στο CRM

Με λειτουργίες όπως αυτόματη διαχείριση κλήσεων βοηθάει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας...