Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες
με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία)

 • Κατηγορία ενίσχυσης
 • 900,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • Μέγεθος επιχείρησης
 • Μέγιστο ύψος δαπάνης
 • Ένταση ενίσχυσης
 • 1(α)
 • 900,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 0,01 ΕΜΕ* έως 5 ΕΜΕ*
 • 1.000,00 €
 • 90%
 • 1(β)
 • 1.800,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 5,01 ΕΜΕ* έως 10 ΕΜΕ*
 • 2.000,00 €
 • 90%
 • 2(α)
 • 3.600,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 10,01 ΕΜΕ* έως 18 ΕΜΕ*
 • 4.000,00 €
 • 90%
 • 2(β)
 • 5.400,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 18,01 ΕΜΕ* έως 25 ΕΜΕ*
 • 6.000,00 €
 • 90%
 • Κατηγορία ενίσχυσης
 • 9.000,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • Μέγεθος επιχείρησης
 • Μέγιστο ύψος δαπάνης
 • Ένταση ενίσχυσης
 • 3(α)
 • 9.000,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 25,01 ΕΜΕ* έως 32 ΕΜΕ*
 • 10.000,00 €
 • 90%
 • 3(β)
 • 10.800,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 32,01 ΕΜΕ* έως 40 ΕΜΕ*
 • 12.000,00 €
 • 90%
 • 4(α)
 • 13.500,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 40,01 ΕΜΕ* έως 50 ΕΜΕ*
 • 15.000,00 €
 • 90%
 • 4(β)
 • 18.000,00 €

  Ονομαστική αξία Voucher
  (μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

 • 50,01 ΕΜΕ* έως 250 ΕΜΕ*
 • 20.000,00 €
 • 90%

*EME = Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

Μην χάσετε την ευκαιρία να επιδοτηθείτε και να αποκτήσετε τη μηχανογραφική λύση που θα καλύψει τις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Στη συγκεκριμένη δράση η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και εμείς είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε καθ’ όλη τη διάρκεια, μέσω του εξειδικευμένου τμήματός μας. Το σημαντικό πλεονέκτημα του παρόντος προγράμματος είναι ότι ΔΕΝ προπληρώνετε την υπηρεσία και στη συνέχεια αναμένετε την είσπραξη της ενίσχυσης. Ο προμηθευτής πληρώνεται με το Voucher που θα σας δοθεί εφόσον εγκριθείτε.

Καλέστε μας στο 210 5711581 για περισσότερες πληροφορίες ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

2 + 1 = ?