ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η συγκεκριμένη εργασία είναι ιδανική για εταιρείες που έχουν στο εργατικό τους δυναμικό εξωτερικούς πωλητές και χρειάζονται ένα γρήγορο τρόπο καταχώρησης  των εξόδων των επαγγελματικών τους ταξιδίων.

Συγκεκριμένα, η λύση αυτή, παρέχει τη δυνατότητα στον εκάστοτε πωλητή να καταχωρεί μόνος του τα έξοδά του και μέσα  από τις απαραίτητες διαδικασίες που θα δούμε στη συνέχεια, να επέρχεται ο έλεγχος και η τελική τους καταχώρηση

Ο χρήστης λοιπόν, μπορεί να καταγράψει σε μία πλήρως εύχρηστη οθόνη όλα τα έξοδα που μπορεί να αποτελούν ένα επαγγελματικό ταξίδι (καύσιμα, διόδια, διαμονή, γεύμα, κλπ).

Στη συνέχεια, με το πάτημα ενός κουμπιού, πραγματοποιείται η έγκριση από την διοίκηση. Τέλος, το λογιστήριο, έχοντας έτοιμες εγγραφές μπορεί να προχωρήσει σε καταχώρηση και έλεγχο των παραστατικών.

Με αυτόν τον τρόπο, απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται να υπάρξουν διπλοκαταχωρήσεις. Αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την οργάνωση εξόδων μίας εταιρείας, καθώς παρέχει όλους τους πιθανούς τρόπους πληρωμής.

Επιπλέον, με την χρήση του συγκεκριμένου module, είναι δυνατή η εξαγωγή report του κόστους ανά εργαζόμενο και ταξίδι.

man-is-making-audit-of-household-expenses-using-ca-2022-06-05-05-09-27-utc