Ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι CFOs εκτιμούν το cloud ERP είναι γιατί -ενσωματώνοντας και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το machine learning– μπορεί να αυτοματοποιήσει καθημερινές εργασίες οικονομικής διαχείρισης, δίχως την εξάρτηση των custom reports. Εφόσον οι απαιτούμενες πληροφορίες βρίσκονται στο cloud, τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις είναι πολλαπλά.

Reports

Το cloud ERP επιτρέπει ακόμα ταχύτερα reports, μηνιαία, εβδομαδιαία ή και καθημερινά. Χάρη στο cloud ERP, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους τα reports που επιθυμούν, όποτε τα επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν στην απηρχαιωμένη, και όχι τόσο χρήσιμη πλέον, λύση των πολλαπλών spreadsheets.

Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που ωθεί πολλές επιχειρήσεις στο cloud. Δεν είναι τυχαίο πως σε σχετικές έρευνες, όπως η Constellation Research’s 2018 CFO Priority survey, το 41,9% των ερωτηθέντων απάντησε πως η συμμόρφωση αποτελεί γι’ αυτούς σημαντική προτεραιότητα. Επιπλέον, και δεδομένου πως η συμμόρφωση θα πρέπει να διασφαλίζεται αυτόματα, το reporting που γίνεται μέσω ΑΙ περιορίζει δραματικά τον απαιτούμενο χρόνο και τους πόρους, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Οι CIOs θα πρέπει να ενδιαφερθούν περισσότερο σχετικά με το τι επιθυμούν οι CFOs, δεδομένου πως πολλές από τις ανησυχίες τους, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση βεβαίως, συμπίπτουν.

Διαχείριση κρίσεων

Η διαχείριση κρίσεων αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα για τους CFOs, όπως αναφέρει το 40% (περίπου) σε σχετικές έρευνες. Το ERP που βασίζεται στην ΑΙ, θα βοηθήσει σημαντικά την ηγεσία των επιχειρήσεων να εκτιμήσει τους κινδύνους που υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο, αλλά και γενικότερα. Και στη συνέχεια, το σύστημα θα προτείνει την κατάλληλη πορεία δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες παράγοντες. Σε γενικότερο επίπεδο, η cloud υποδομή προσφέρει στις επιχειρήσεις τον πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να τρέξουν τις σημαντικότερες εφαρμογές τους.

Συνδυασμός ΑΙ με ERP

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την cloud υλοποίηση (έναντι της on-premise) βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν την υπολογιστική ισχύ χαμηλότερου κόστους, ανά πάσα στιγμή. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι τα αυτόματα updates για το cloud software. Σε αυτά να προσθέσουμε και το machine learning που έχει ενσωματωθεί στα cloud–based ERP συστήματα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να τρέχουν πιο αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους, εντοπίζοντας δυνατότητες για αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η σύνδεση του ΑΙ με το cloud αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι υιοθετούν τη χρήση της τεχνολογίας. Για να το θέσουμε με απλά λόγια, οι χρήστες δεν αγοράζουν απλά ένα σύστημα. Αγοράζουν τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν μια ερώτηση. Ακόμα καλύτερα, δεν αγοράζουν software, αλλά περισσότερο insights, ώστε να μπορούν να προετοιμάζουν τις μελλοντικές κινήσεις τους.