Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με απλά και εφικτά βήματα είναι η λύση της SoftOne στην πρόκληση που θέτουν οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις. Μικρά βήματα, μικρές νίκες, χωρίς μεγάλες αρχικές επενδύσεις, χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με ορατά και άμεσα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετρήσει τις επιτυχίες της και να προχωρήσει σταδιακά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η νέα σημαντική τάση, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν πειστεί ότι η υιοθέτησή του αποτελεί βήμα στρατηγικής σημασίας για την επιβίωσή τους σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετές επιχειρήσεις διστάζουν να προχωρήσουν στα απαραίτητα βήματα. Ο λόγος είναι ότι συχνά οι κάθε λογής ειδικοί προσφέρουν γενικές απαντήσεις και λόγια, τα οποία δεν μεταφράζονται σε άμεσα και ορατά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά, απάντηση στην πρόκληση αυτή προσφέρει η SoftOne με τον «Ψηφιακό μετασχηματισμό με απλά και εφικτά βήματα». Πρόκειται για ξεκάθαρη, άμεση και μετρήσιμη λύση για τον εξής απλό λόγο: αντί οι υπεύθυνοι της επιχείρησης να προσχεδιάζουν εξολοκλήρου και εξαρχής τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορούν να επιτύχουν μια άμεση, εύκολα διαχειρίσιμη νίκη. Κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα και να τεθεί σε λειτουργία, ενώ δεν πρόκειται να απαιτήσει δαπανηρές αρχικές επενδύσεις και πόρους, κάτι που μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει τις δυνατότητες να διαθέσει.

Ένα πρώτο βήμα μπορεί να είναι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία μπορεί να λάβει χώρα σε λίγες ημέρες, και η οποία προσφέρει χαμηλό κόστος, ταχύτατες πληρωμές, με σημαντικές διευκολύνσεις για την επιχείρηση και τους πελάτες της. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η υιοθέτηση μιας λύσης όπως το CRM και το ERP, τα οποία προσφέρουν ορατά αποτελέσματα, βελτιώνοντας την εικόνα και την κερδοφορία της επιχείρησης. Τα μικρά αυτά βήματα προστίθενται το ένα πίσω από το άλλο, επιτρέποντάς της να περάσει στο επόμενο στάδιο. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι αυτά τα βήματα έχουν προκαθορισμένο κόστος χωρίς να προκαλούν αναταραχή ή προβλήματα downtime κατά την εφαρμογή τους, ενώ ταυτόχρονα εγγυώνται την ενοποίηση (integration) με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με απλά και εφικτά βήματα σημαίνει απρόσκοπτη και αυτόνομη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων, αφαιρώντας από το τμήμα ΙΤ μεγάλο βάρος, τόσο από πλευράς πόρων όσο και γενικότερα. Επιπλέον, η αυτοματοποίηση σημαίνει περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης που είναι συχνά υπεύθυνη για σοβαρά λάθη με επιπτώσεις στην αξιοπιστία της επιχείρησης.

Τα απλά και επιτυχημένα πρώτα βήματα στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα προχωρά στο ψηφιακό της ταξίδι, ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα στάδιο που θα την οδηγεί στα επόμενα. Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργήσει αξία εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και κερδοφορία.